Liknande Arbetsblad

Rita kopia av bilden

Vad är klockan? Heltimme

Dra streck till form