Liknande Arbetsblad

Dra streck till form

Ringa in längre/kortare

Vilken figur hör inte dit?