2019-08-10

Vikten av att utveckla logiskt tänkande i tidig ålder!

Att träna upp logiskt tänkande hos barn i förskoleåldern är mycket viktigt inte bara för att förbereda dem för skolstart utan för utvecklingen i sin helhet. Många skolämnen kräver ett utvecklat logiskt länkande. KnatteMatte erbjuder ett antal övningar som kan passa både förskola och skoland tidigare år och ett avsnitt handlar om just Logik. Barn som har utvecklat förmågan för logiskt tänkande i tidig ålder har senare mycket lättare i framför allt ämnen som matematik, fysik och kemi men även i andra skolämnen. Uppgifter som utvecklar det logiska tänkandet kan se ut att vara ganska svåra, men barn brukar tycka att det är ganska kul och lösa «gåtorna», de upplever ofta sådana uppgifter som spel. Uppgifter i form av utmaningar som är formulerade på ett lekfullt sätt eller har roliga bilder till väcker intresse hos barn och aktiverar tankeprocesser.

Mer läsning

2019-08-10

Vikten av att utveckla logiskt tänkande i tidig ålder

Läs inlägg
2019-08-09

Att organisera lärandeprocessen

Läs inlägg