Liknande Arbetsblad

Addition upp till 20

Ringa in längre/kortare

Subtraktion upp till 20