Liknande Arbetsblad

Räkna föremål 1-10

Dra streck

Vilken figur hör inte dit?