Liknande Arbetsblad

Hur mycket blir det?

Vilken figur hör inte dit?

Ringa in längre/kortare