2019-08-09

Organisera lärandeprocessen!

Hur får vi barnen att tycka att matte är kul? Hur kan vi förbereda dem på ett bra sätt för att underlätta deras svåra och långa resa genom skolåren? Det behöver inte vara så komplicerat som man kan tro. Det viktigaste är att arbetet sker systematiskt och under rätt förutsättningar.

Några tips som kan kännas ganska självklara men ändå bra att tänka på:

Små barn har svårt att sitta still och koncentrera sig under en längre tid. Anpassa arbetet efter åldersgupens förmåga att koncentrera sig, låt de jobba på så länge det känns bra och kul.

Det är bra att använda sig av en bok eller annat pedagogiskt material som stöd, men försök inte bli klar. Viktigt att man inte går vidare innan barnen har tillgodogjort sig materialet. Gå tillbaka och repetera gammalt material med jämna mellanrum, träna deras minne.

Använd mycket sång, rim, ramsor, lekar och skämt under arbetets gång, materialet kommer att sitta bättre om barnen är känslomässigt involverade i processen.

Använd roligt material som stora färgglada knappar, leksaker, legobitar, bilder.

Mer läsning

2020-04-04

Sångstund

Läs inlägg
2020-03-06

Siffror

Läs inlägg
2019-08-09

Organisera lärandeprocessen

Läs inlägg