Liknande Arbetsblad

Fyll i tal som fattas 1-10

Vad är klockan? Halvtimme

Addition upp till 10 med objekt