Vikten av att utveckla logiskt tänkande i tidig ålder

Att träna upp logiskt tänkande hos barn i förskoleåldern är mycket viktigt inte bara för att förbereda dem för skolstart utan för utvecklingen i sin helhet. Många skolämnen kräver ett utvecklat logiskt länkande. KnatteMatte erbjuder ett antal övningar som kan passa både förskola och skoland tidigare år och ett avsnitt handlar om just Logik.

Barn som har utvecklat förmågan för logiskt tänkande i tidig ålder har senare mycket lättare i framför allt ämnen som matematik, fysik och kemi men även i andra skolämnen.

Uppgifter som utvecklar det logiska tänkandet kan se ut att vara ganska svåra, men barn brukar tycka att det är ganska kul och lösa «gåtorna», de upplever ofta sådana uppgifter som spel. Uppgifter i form av utmaningar som är formulerade på ett lekfullt sätt eller har roliga bilder till väcker intresse hos barn och aktiverar tankeprocesser.

Logik (20) (151 nedladdningar)

Att organisera lärandeprocessen

Hur får vi barnen att tycka att matte är kul? Hur kan vi förbereda dem på ett bra sätt för att underlätta deras svåra och långa resa genom skolåren? Det behöver inte vara så komplicerat som man kan tro. Det viktigaste är att arbetet sker systematiskt och under rätt förutsättningar.

Några tips som kan kännas ganska självklara men ändå bra att tänka på:

Små barn har svårt att sitta still och koncentrera sig under en längre tid. Anpassa arbetet efter åldersgupens förmåga att koncentrera sig, låt de jobba på så länge det känns bra och kul.

Det är bra att använda sig av en bok eller annat pedagogiskt material som stöd, men försök inte bli klar. Viktigt att man inte går vidare innan barnen har tillgodogjort sig materialet. Gå tillbaka och repetera gammalt material med jämna mellanrum, träna deras minne.

Använd mycket sång, rim, ramsor, lekar och skämt under arbetets gång, materialet kommer att sitta bättre om barnen är känslomässigt involverade i processen.

Använd roligt material som stora färgglada knappar, leksaker, legobitar, bilder.

Vill du se mer material? Bli medlem

Skaffa licens idag och få obegränsat med pedagogiskt material

Skaffa licens nu