Cusenariestavar

Aktiviteter med Cuisenairestavar

Introduktion

 

Vi använder oss av en uppsättning där stavarna är i följande ordning från den minsta till den största:

 

vit – röd – ljusgrön – rosa – gul – mörkgrön – träfärgad – brun – blå – orange

Fritt Skapande

 

Låt barnen skapa fritt. Det kan vara mönster, bilder, bokstäver, ord, siffror,tal osv. Det är ett bra sätt att börja jobba med stavarna och låta barnen bekanta sig med dem, känna på, jämföra och leka.

Mäta

 

Föreslå att barnen ska mäta olika föremål och avstånd med stavarna.Det kan vara avstånd mello stolben, en bok osv. De får testa att mäta föremålen med olika stavar och anteckna hur många gula respektive röda stavar ett föremål är långt.

Addition, talens uppbyggnad

 

Låt barnen upptäcka att de längre stavarna består av olika antal kortare stavar. Experimentera med det.

10-kompisar

 

Föreslå att barnen hittar olika sätt att bygga upp den längsta staven med hjälp av två kortare. Hur många olika sätt finns det? Diskutera kring det.

Enkel multiplikation

 

Hur funkar det om man vill bygga en egen stav som är lika lång som en annan och använda bara likadana mindre stavar? Fungerar det alla gånger för alla längder? Finns det någon stav som kan användas för att bygga upp vilken annan som helst? Låt barnen undersöka och hitta så många möjliga kombinationer som möjligt.

 

röd+röd+röd=mörkgrön

ljusgrön+ljusgrön+ljusgrön=blå

rosa+rosa=brun

Talundersökningar

 

Genomför enklare talundersökningar genom att bygga ”mattor”. Gör så här: Välj en stav och föreslå barnen att bygga en ”matta” genom att använda varierande stavar och bygga lika långa rader.

Copyright Knattematte © All Rights Reserved