För tidigt för matte?

 

För tidigt för matte?

Behöver verkligen en liten knatte som knappt har lärt sig att gå börja med matematik? De flesta kommer nog att svara negativt. Varför skulle min lilla knatte behöva lära sig alla dessa siffror? Verkligen…varför?

 

Det största misstaget här är att man förväxlar en så mångfacetterad och spännande vetenskap som matematik med en av dess grenar – aritmetik.

 

Elementära matematiska kunskaper är emellertid nödvändiga för ditt barn. Det är bland annat förmågan att orientera sig och att uppfatta rummet, uppfattning av former, storlekar, mängder, avstånd, allra enklaste logiska och aritmetiska operationer. Det är nödvändiga redskap för att kunna utvecklas, lära sig mer om världen vi lever i.

 

Matematik är det bästa redskapet för att utveckla ditt barns intellekt och logiska tänkande.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Knattematte © All Rights Reserved